< Vorige | Inhoud | Volgende >

9. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN FORMULEREN VAN KLACHTEN

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Dienstverlener, binnen de zeven kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant (bv. de evenementdatum), dit op straffe van ontvankelijkheid. De Klant moet de klacht uitgebreid en schriftelijk motiveren. Alle klachten die niet aan voormelde vereisten voldoen, worden voor niet- bestaande gehouden.