< Vorige | Inhoud | Volgende >

6. DE PRIJS

De prijs die door de Dienstverlener wordt vermeld, omvat de prijs voor (i) de (gebeurlijke) huur van de zaal / zalen,

(ii) materialen, (iii) de dienstverlening en (iv) de (eventuele) normale transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW.

Andere onkosten, supplementen, kosten die verbonden zijn aan onbetaalde wissels/cheques of andere inningskosten, worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

Onder supplementen wordt verstaan, alles wat niet in de vaste prijs omvat zit, zoals (niet – limitatief opgesomd):

- Luxe stoelen en niet-standaard (luxe)tafels: hieronder wordt al het meubilair afwijkend van de standaard voorziene genodigden begrepen;

- Bijzonder servies (lees: ander servies dan dat van de Dienstverlener);

- Specifieke decoratie, zoals niet-limitatief ballonnen en bloemstukken;

- DJ of andere muziekaangelegenheden;

- Springkastelen of andere spelen;

- Niet-standaard tenten: hieronder worden alle tenttypes afwijkend van de standaard voorziene tenten

begrepen;

- Terrasverwarmers;

- Specifieke niet in de offerte of het bestek voorziene consummaties (vb.speciale bieren,…);

- …