< Vorige | Inhoud | Volgende >

5. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant komt tot stand door de schriftelijke (op papier of elektronische – bv. bij e-mail) aanvaarding van het bestek of de offerte door de Klant én door de Dienstverlener. De overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen, in die zin dat de Dienstverlener prestaties aanvat en de Klant zich hiertegen niet verzet. Doch de overeenkomst kan enkel tot stand komen na creditering van het gevraagde voorschot op rekening van de Dienstverlener en dit conform artikel 7 voor voorliggende voorwaarden uiterlijk tien kalenderdagen voor evenementdatum. Dit alles behoudens specifieke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Dienstverlener.

Indien de overeenkomst tot stand komt tussen de Dienstverlener en twee of meer Klanten, dan zijn die Klanten jegens de Dienstverlener hoofdelijk aansprakelijk en solidair gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze overeenkomst.