< Vorige | Inhoud

18. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen partijen.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering / plaats van uitvoering van diensten.

In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw, zetel Sint- Pieters-Leeuw exclusief bevoegd.