< Vorige | Inhoud | Volgende >

16. PRIVACY

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst.

De Dienstverlener behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant.

Conform de Privacywet van 08/12/1992 - en vanaf 25/05/2018 ook conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27/04/2016 - heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.