< Vorige | Inhoud | Volgende >

15. OVERMACHT

Ingeval de Dienstverlener de overeenkomst - tijdelijk of definitief - niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) overmacht, staking, brand, ziekte of om het even welk evenement waarover de Dienstverlener geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Dienstverlener, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich evenwel het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beƫindigen, zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. De door de Klant reeds aan de Dienstverlener betaalde bedragen worden in geval van overmacht wel teruggestort.