< Vorige | Inhoud | Volgende >

11. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het huishoudelijk Reglement maakt integraal deel uit van onderhavige Voorwaarden en worden door de Dienstverlener als bijlage aan onderhavige Voorwaarden toegevoegd.

De Klant wordt geacht het huishoudelijk reglement van de Dienstverlener te kennen, te begrijpen en te aanvaarden.

Inbreuken op voormeld huishoudelijk reglement dewelke aanleiding hebben gegeven tot schade aan de Dienstverlener kunnen door deze laatste aan de Klant in rekening worden gebracht.