< Vorige | Inhoud | Volgende >

Key To Comfort BV,

handelend onder de handelsnaam “de Kloosterhoeve”,

met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1570 GALMAARDEN, Bruinsbroekstraat 3, en gekend onder KBO / BTW nummer (BE)0628.488.338.

Telefoon: 054/260.260.

E-mail: info@kloosterhoeve-galmaarden.be

 

2. TOEPASSINGSGEBIED3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN4. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES5. DE OVEREENKOMST6. DE PRIJS7. DE BETALING8. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING9. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN FORMULEREN VAN KLACHTEN10. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST11. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT12. UITSTELLEN EN ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT13. AANSPRAKELIJKHEID14. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST15. OVERMACHT16. PRIVACY17. NIETIGHEID18. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT