Kloosterhoeve Logo Small
Algemene Voorwaarden

Volgende >


1. IDENTITEIT DIENSTVERLENER : Key To Comfort BV 2. TOEPASSINGSGEBIED 3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN 4. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES 5. DE OVEREENKOMST6. DE PRIJS 7. DE BETALING8. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING 9. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN FORMULEREN VAN KLACHTEN 10. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST 11. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 12. UITSTELLEN EN ANNULERING VAN DE BESTELLING / OPDRACHT 13. AANSPRAKELIJKHEID 14. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 15. OVERMACHT 16. PRIVACY17. NIETIGHEID 18. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT


ALGEMENE VOORWAARDEN © 2020 KLOOSTERHOEVE MADE BY  Algemene Voorwaarden